Privacy en beveiliging


Privacy

U beheert straks de data van honderden, zo niet duizenden al dan niet overleden personen en hun gegevens. U heeft hierbij te maken met privacy wetgeving. Niet alle gegevens mogen vrij getoond worden op het internet. Op gegevens van levende of mogelijk nog levende personen rusten privacy beperkingen.

Bij ons kunt u de privacy van uw genealogie website geheel naar wens in stellen.

  • U bepaalt zelf of uw website voor iedereen vrij toegankelijk is of alleen voor geregistreerde (familie)leden;
  • U bepaalt of overleden personen zichtbaar zijn voor bezoekers;
  • U bepaalt de leeftijd waarboven iemand wordt geacht overleden te zijn; Wanneer geen overlijdensdatum bekend is, dan geldt de opgegeven leeftijd voor de bepaling of de gegevens van deze persoon zichtbaar zijn voor bezoekers;
  • U kunt de privacy van overleden personen uitbreiden. Bijvoorbeeld niet zichtbaar indien de persoon is geboren of is gestorven in de laatste 10 jaar.
  • U bepaalt wie de gegevens van levende personen mag inzien. U kunt bijvoorbeeld instellen dat deze gegevens alleen zichtbaar zijn voor leden die binnen een bepaalde kring verwant zijn aan de betrokken persoon. Zo voorkomt u dat alle (familie)leden de gegevens van alle levende personen kunnen inzien.
  • U bepaalt of de namen van privé personen zichtbaar zijn en zo ja voor wie.
  • U bepaalt of privé relaties zichtbaar zijn en zo ja voor wie. Met privé relaties bedoelen we de verwantschap tussen personen. Bijvoorbeeld de relatie tussen (groot)ouder en kind.
  • U kunt aparte privacy beperkingen aanbrengen op (delen van) records.
  • U kunt de privacy voor bronnen, opslagplaatsen, media, notities etc. apart instellen.

Uiteraard helpen wij u graag met de juiste instellingen.


Beveiliging

U wilt uw kostbare gegevens graag beschermen. Dat willen wij ook. Daarom maken wij regelmatig een back-up van uw website en van de database.

Mocht er iets mis gaan, dan kunnen wij altijd een back-up terugzetten.

Daarnaast installeren we altijd de laatste versie van de webtrees software, nadat wij deze zelf getest hebben. Hierdoor bent u er zeker van dat u altijd over de laatste beveiligingsupdates beschikt.